Service

Termes i condicions

Normes, Termes i condicions generals d’obligat compliment a l’hora de la contractació

Número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya

HUTG-057176-89

Dades de l’empresa:

Obres Riudellots, S.L.

Urb. Camp d’En pou S/N

17457 Riudellots de la Selva (Girona)

NIF : B17083882

Telèfons : +34 600 569 330 / +34 600 569 327

Mail : info@cangelats.com

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web http://www.cangelats.com/ (d’ara endavant, la “Web”) és titularitat de OBRES RIUDELLOTS, S.L., amb domicili social a URB. CAMP D’EN POU, S/N, Riudellots de la Selva, amb NIF B17083882.

Condicions d’ús

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web http://www.cangelats.com/ i regulen les relacions jurídiques entre OBRES RIUDELLOTS, S.L. i el client.

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització de la Web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’Ús. Si no estiguessis d’acord amb aquestes condicions has d’abstenir- te d’utilitzar aquesta pàgina.

La visita al lloc eCommerce per part de l’usuari haurà de fer- se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de OBRES RIUDELLOTS , S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per OBRES RIUDELLOTS , S.L., al lloc eCommerce o als seus continguts.

El lloc web i els productes i serveis oferts per OBRES RIUDELLOTS, S.L. està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per a poder quedar vinculat per les presents Condicions d’Ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementaries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

Registre dels usuaris

La utilització dels serveis prestats per OBRES RIUDELLOTS, S.L. i la compra en la Web requereix el registre com a usuari en la Web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privacitat.

Així mateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Calendari per definició de les diferents temporades i horaris d’entrada i sortida

Temporada alta:

Mesos de Juliol i Agost

(Lloguer per setmanes complertes, de Dissabte a Dissabte).

Entrada Dissabte de 17:00 a 20:00 h. i sortida el següent Dissabte màxim a les 10:30h.

Temporada baixa:

La resta de l’any.

Horari a convenir entre el client i Can Gelats

Nadal, Fi d’any, Setmana santa, ponts i Festius, events, reunions… Preus a consultar i horaris a convenir.

L’entrega de claus tant a l’arribada com a la sortida es pot efectuar en mà personalment o be, amb codis digitals o amb caixetins de seguretat codificats situats al costat de la porta d’entrada.

Forma i condicions de pagament, garantia de reserva i cancel.lació

L’adquisició de serveis a través de http://www.cangelats.com/ permet les següents formes de pagament:

  • Pagament mitjançant transferència bancària.
  • Pagament mitjançant targeta de crèdit.
  • Pagament en efectiu a l’arribada a la Casa (Exclòs el pagament en efectiu per les Pre-Reserves i les Reserves).

Pre-Reserves amb mes de quatre mesos d’antelació:

  • S’abonarà el 30% del total del preu en el moment de fer la pre-reserva. Si passats cinc dies des del dia que s’ha fet la pre-reserva no s’ha rebut el pagament, s’anularà la pre-reserva. Un cop feta la pre-reserva i pagada no es retornarà l’ import pagat en cas d’anulació de la pre-reserva. (Només es tornarà l’ import pagat en cas d’anulació amb mes de quatre mesos d’antelació). Sempre es confirmarà la pre-reserva per mail un cop rebut el pagament.
  • A tres mesos per l’entrada a la masia s’avisarà via mail i s’abonarà el 40% del   total de l’ import. Si passats cinc dies d’aquests tres mesos per l’entrada no s’harebut el pagament, s’anulará la reserva i no es tornarà l’ import del 30% de la pre-reserva. Sempre es confirmarà per mail un cop rebut el pagament.
  • El dia de l’arribada i entrada a la Masia, s’abonarà el 30% del total de l’ import més els 600,00 €. de la fiança.

Reserves amb tres mesos d’antelació o menys:

  • S’abonarà el 70% del total del preu en el moment de fer la reserva. Si passats cinc dies des del dia que s’ha fet la reserva no s’ha rebut el pagament, s’anulará la reserva. Un cop feta la reserva i pagada no es retornarà l’ import pagat en cas   d’anulació de la reserva. Sempre es confirmarà la reserva per mail un cop rebut el pagament.
  • El dia de l’arribada i entrada a la Masia, s’abonarà el 30% del total de l’ import més els 600,00 €. de la fiança.

Els preus s’expressen en la moneda Euro (€) i estan inclosos els impostos corresponents i les taxes turístiques. S’entregarà la factura corresponent el mateix dia de la sortida de la casa o s’enviarà per correu electrònic.

Els canvis de dates en la reserva o anul.lacions es consultaran al mail info@cangelats.com o al telèfon 600569330, i no es faran efectives fins a confirmació per escrit per part de Can Gelats, i de no ser possibles, es mantindran les dates contractades.

En cas de retardar l’entrada o avançar la sortida no es retornarà cap import de diners per menys dies d’estada.

Obligacions del client

Els clients han d’acceptar i complir amb totes les normes generals i d’obligat compliment aquí descrites.

El client es responsabilitzarà de qualsevol desperfecte, trencament i altres danys que poguessin produir-se en les instal·lacions de Can Gelats i que fossin causats per ell o per algun dels seus acompanyants.

Es obligatori informar i registrar les persones allotjades majors de 14 anys i comunicar-ho a la Direcció General de la Policia. Dues setmanes abans de l’entrada cal indicar el nom, cognoms, data naixement, DNI, data arribada, nacionalitat i firma per tal que Can Gelats pugui fer aquest registre. (S’enviarà un document adjunt a l’hora de fer la reserva per omplir les dades de les persones que s’allotjaran).

Només tenen permesa l’entrada a la casa les persones indicades a la reserva. En el cas que hi hagi mes persones del que s’ha contractat, Can Gelats pot anular la reserva i desallotjar la casa. També cal informar en cas de tenir visites de terceres persones durant la seva estància.

Es deixarà la casa igual que s’ha trobat, neta, recollida i amb tots els elements en bon estat i al seu lloc.

S`ha de deixar la nevera buida, la vaixella neta i al seu lloc, no deixar restes d’escombraries a les papereres ni a la casa…Les escombraries s’han de reciclar segons indiquen els cartells col.locats a la cuina i dur-los a la deixalleria indicada.

Els ocupants de la casa han de respectar els veïns. No està permès les festes tipus “Discoteca” ni comportaments inadequats. Can Gelats es reserva el dret de desallotjar la casa en el cas que sigui necessari a causa dels mals comportaments o incompliment de les normes aquí descrites, sense previ avís i sense retornar cap import pagat.

Entrega de fiança

A l’arribada a la casa s’entregarà una fiança per un import de 600,00 €. Aquesta fiança serà retinguda fins a set dies després de la sortida de la casa. Un cop comprovat que l’estat de la casa es igual el que s’ha entregat la casa, l’ import de la fiança es retornarà via transferència bancària.

En el cas que la casa presenti desperfectes, mobiliari en mal estat, elements trencats, escombraries sense llençar, la casa i mobiliari brut, falta d’objectes de la casa, o altres…, Es retindrà la fiança fins a cobrir l’ import corresponent, si l’ import es superior a la fiança entregada es presentarà una factura amb el cost fins a cobrir les despeses que sen derivin, i aquesta factura serà abonada per el client. De no ser abonada amb el plaç de cinc dies es prendran accions legals per reclamar el pagament.

Inventari

Can Gelats te un inventari de tots els elements de l’interior i exterior de la casa. En el cas de creure que fa falta algun element o dispositiu que eventualment no i es ho està en mal estat, cal comunicar-ho en el moment de l’entrada i es subministrarà en la màxima rapidesa possible.

Informació i normes interior Masia

-Aigua no potable, prohibit el seu consum.

-La masia disposa de farmaciola d’emergència a la habitació del congelador. Cal utilitzar-la només si es

necessari i sempre per un adult. En cas de la seva utilització i desgast dels materials s’ha d’avisar a la

propietat i aquesta reposarà els elements necessaris el mes aviat possible.

-Cal llegir les normes que hi ha a les lliteres i fer-ne us. Es responsabilitat dels adults la correcte utilització i

la vigilància dels menors que les utilitzin. Està prohibit utilitzar les lliteres de dalt a menors de 6 anys i

persones de mes de 70 kg tant a les lliteres de dalt com a les de baix.

-Cal cuidar i respectar el mobiliari i la vivenda en general, qualsevol desperfecte es descomptarà

de la fiança o es facturarà el seu cost.

-La masia disposa de llar de foc. Està prohibida la utilització de la llar de foc per menors d’edat.

La responsabilitat es dels adults de la bona utilització i seguretat de la llar de foc, com de

la seva neteja i conservació. Es deixerà a l’exterior una “Gavia” de llenya gratuïta per utilitzar-la, en

cas de necessitar mes llenya aquesta anirà a càrrec del client.(Llenya només els mesos d’Octubre fins Abril).

-L’ús de l’ascensor per menors es responsabilitat dels majors d’edat. Els menors tenen d’esta

acompanyats per majors d’edat en l’ utilització de l’ascensor.

-Els estris de cuina son perillosos per els menors. Es responsabilitat dels majors de edat vigilar i

mantenir fora de l’abast dels menors qualsevol estri de cuina o altre que sigui perillós.

-Cal mantenir les finestres degudament tancades, tant per evitar riscos per els menors d’edat com per mantenir la temperatura interior de la vivenda. En tot cas es recomanable la ventilació de les habitacions mentre hi hagi un adult vigilant.(Amb aproximadament 30 minuts al dia de ventilacióes suficient).

-Es responsabilitat dels adults que els menors d’edat no utilitzin la llar de foc. La vigilància un cop  encesa per tal que els menors no peteixin cremades o incidents es responsabilitat dels adults.-Es responsabilitat dels adults que els menors d’edat no utilitzin la llar de foc.

-Recomanem el consum responsable tant de l’aigua, com els serveis elèctrics de la vivenda.

-Tot i tenir servei de recanvi de llençols, tovalloles… Es recomana un us responsable minimitzant la despesa dels mateixos.

-En cas de tenir animals domèstics es responsabilitat dels propietaris que els animals facin les

deposicions a l’exterior, i tot seguit, el propietari recollir-les i dipositar-les en el lloc adequat.

-En el cas de la pèrdua d’objectes o qualsevol tipus de material, Can Gelats no es fa responsable.

-En el moment de l’entrada la Masia estarà totalment neta, amb els llits fets i els estris ordenats al

seu lloc corresponent. Cal que la Masia es deixi en el mateix estat que es troba un cop s’abandoni,

excepte la roba de llit bruta i tovalloles brutes que es deixaran dins els plats de dutxa i/o banyeres

per tal que Can Gelats les reculli per la seva neteja.

-Abans de l’entrada s’ha fet inventari de tot el que compte la vivenda, en cas que a la sortida falti

alguna cosa o estigui en mal estat es descomptarà de la fiança o es facturarà el seu cost.

-Qualsevol desperfecte ocasionat es descomptarà de la fiança o es facturarà el seu cost.

-En cas de no deixar la vivenda en el mateix estat de neteja que s’ha trobat, es descomptarà de la

fiança el cost de la neteja necessària o es facturarà el seu cost.

Informació i normes exterior Masia

-La masia disposa de barbacoa i focs de gas a l’exterior. Està prohibida la utilització de la barbacoa i els focs de gas per menors d’ edat. Es responsabilitat dels adults de la bona utilització i seguretat de la barbacoa i els focs de gas, com de la seva neteja i conservació. Es deixerà una bossa de carbó gratuïta per utilitzar-la i una bombona de gas butà, en cas de necessitar mes carbó i/o gas butà, aquests aniran a càrrec del client.

– Cal respectar i complir les normes dels cartells que hi ha a la zona de jocs. La zona de jocs ha d’esta vigilada en tot moment per un adult, sempre i quant hi hagi menors utilitzant els jocs, porteries de futbol, cistella…. Està prohibit utilitzar la zona de la caseta de fusta i tobogan a menors de 3 anys i a majors de 12 anys, i cal respectar les prohibicions de pes indicades a la zona.

-Segons el reglament de l’Ajuntament de Sils respecte el soroll es prohibeix col.locar altaveus a l’exterior de la vivenda i la música des de les 21:00 hores fins a les 7:00 hores. (En cas d’incompliment l’autoritat pot aplicar sancions a les persones responsables).

-Hi ha a disposició dels clients bicicletes de BTT per utilitzar i cascs per els usuaris. Es responsabilitat dels adults la bona utilització, seguretat, neteja i conservació de les bicicletes. Es obligatori utilitzar el casc a l’hora d’utilitzar les bicicletes i la vigilància dels menors per part dels adults. Està prohibit que els menors utilitzin les bicicletes sense la supervisió d’un adult. Can Gelats no es fa responsable da cap incident i/o accident que pugui ocórrer dins o fora de la masia. Qualsevol desperfecte de les bicicletes i/o cascs es descomptarà de la fiança o es facturarà el seu cost.

-En cas de tenir animals domèstics es responsabilitat dels propietaris recollir les deposicions dels animals i
tot seguit dipositar-les al lloc adequat.

-A l’exterior hi ha una zona d’animals vallada, fora de la finca llogada junt a una bassa d’aigua natural. Es responsabilitat dels adults que els menors i altres adults no saltin la tanca i entrin a l’interior, no toquin ni donin de menjar els animals, no els molestin i mostrin un bon tracte cap els animals. Els menors que vulguin mirar els animals aniran acompanyats d’un adult.

-Tota la responsabilitat en cas de mal us dels jocs i les instal.lacions existents o qualsevol desperfecte, serà de les persones adultes.

-Es mantindrà el pati/jardí i tot l’exterior igual que s’ha trobat, en perfecte estat de neteja. Es responsabilitat dels adults recollir escombraries, cigarrets i escombraries en general i col.locar-ho a les papereres corresponents seguint les normes de reciclatge.

-En el cas de la perdua d’objectes o qualsevol tipus de material, Can Gelats no es fa responsable.

-Qualsevol desperfecte ocasionat o per la feina a recollir escombraries deixades per el terra es descomptarà de la fiança o es facturarà el seu cost.

Normes piscina exterior (Oberta només en temporada d’estiu)

Piscina privada i sense socorrista. Es responsabilitat dels usuaris adults de la seguretat d’ells mateixos i dels menors.

-Cal respectar i complir les normes dels cartells que hi ha a la piscina. Es responsabilitat dels adults el no
compliment de les normes.

-La piscina es d’ús exclusiu dels clients de Can gelats.

-Es responsabilitat dels adults la vigilància dels menors. Tant si estan utilitzant la piscina com fora dels horaris d’utilització per perill que i entrin.

-Es obligatori mantenir la porta de la piscina tancada per evitar que els menors entrin sense permís i sols a la piscina, degut el perill que això comporta.

-Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats en tot moment d’un adult que cuidi i vigili d’ells. En cas de no saber nadar han de dur algun dispositiu flotador sempre sota la vigilància d’un adult.

-Inclús a la zona d’infants de la piscina cal que un adult estigui present per la vigilància dels Infants menors.

-Es imprescindible dutxar-se abans del bany a la piscina.

-No està permès fumar ni menjar a la zona de la piscina.

-No està permès tirar-se de cap a la piscina, córrer, ni fer activitats perilloses. Es perillós relliscar i fer-se
mal.

-Està prohibida l’entrada d’objectes que es puguin trencar, com poden ser: Vidre, ceràmica…

-Està prohibit l’ús de la piscina en horari nocturn i fora l’horari indicat.

-Cal cuidar el mobiliari i la mateixa piscina adequadament.

-A la zona de la piscina no està permesa l’entrada d’animals.

-Cal que a la zona de la gespa de la piscina estigui lliure de tovalloles tumbones i altres obstacles des de les 22:00 h. fins a les 9:00 h., ja que dintre d’aquest horari es conectarà el rec automàtic i el robot que talla la gespa.

-Tota la responsabilitat en cas de mal us o desperfectes a la piscina serà de les persones adultes.

-En el cas de la pèrdua d’objectes o qualsevol tipus de material a la zona d ela piscina, Can Gelats no es fa responsable.

-Qualsevol desperfecte ocasionat es descomptarà de la fiança o es facturarà el seu cost.

Normes zona Piscina-Jacuzzi i Sauna interior (Sauna disponible a partir de Novembre/Desembre de 2021)

Zona privada i sense socorrista. Es responsabilitat dels usuaris adults de la seguretat d’ells mateixos i dels menors.

-La zona Piscina-Jacuzzi i Sauna es d’ús exclusiu dels clients de Can gelats.

-Es responsabilitat dels adults la vigilància dels menors. Tant si estan utilitzant la zona Piscina-Jacuzzi i Sauna com fora dels horaris d’utilització.

-Per entrar a la zona Piscina-Jacuzzi i sauna cal introduir el codi del cartell al teclat de la porta.

-Per la seguretat dels menors cal deixar sempre la porta de la zona Piscina-Jacuzzi i Sauna tancada, per tal d’evitar que i puguin entrar sols.

-Es obligatori que els menors entrin a la zona Piscina-Jacuzzi i Sauna acompanyats d’un adult, i estiguin tota l’estona vigilats.

-Zona Piscina-Jacuzzi i Sauna sense socorrista. Es responsabilitat dels usuaris adults de la seguretat d’ells mateixos i dels menors.

-Es imprescindible dutxar-se abans del bany a la Piscina-Jacuzzi i a la Sauna.

-No està permès el bany a la Piscina-Jacuzzi amb cremes solars, sabons o altres productes similars.

-No està permès fumar, menjar i beure a la zona de Piscina-Jacuzzi i Sauna. Només es permet entrar aigua per beure i poder hidratar-se.

-No està permès tirar-se de cap a la Piscina-Jacuzzi, córrer, ni fer activitats perilloses. Es perillós relliscar i fer-se mal.

-Està prohibida l’entrada d’objectes que es puguin trencar, com poden ser: Vidre, ceràmica…

-Està prohibit l’ús de la zona de Piscina-Jacuzzi i Sauna en horari nocturn,l’horari permès es de 9:00 a 21:00.

-Cal cuidar la zona de Piscina-Jacuzzi i Sauna adequadament i mantenir l’ordre i la neteja.

-A la zona de Piscina-Jacuzzi i Sauna no està permesa l’entrada d’animals.

-Tota la responsabilitat en cas de mal us o desperfectes a la zona de Piscina-Jacuzzi i Sauna i sauna serà de les persones adultes.

-En el cas de la pèrdua d’objectes o qualsevol tipus de material introduït a la zona Piscina-Jacuzzi i Sauna, Can Gelats no es fa responsable.

-Qualsevol desperfecte ocasionat es descomptarà de la fiança o es facturarà el seu cost.

Normes utilització sauna

-Cal dutxar-se abans d’entrar a la sauna.

-Es obligatori entrar amb banyador a la sauna.

-Abans de començar una sessió de sauna cal descansar entre 15 i 30 minuts.

-No es aconsellable entrar després de realitzar esport o força física.

-Es aconsellable esperar a fer sauna entre 2 i 4 hores després de menjar.

-Abans d’entrar a la sauna cal saber que s’està en bona forma física i de salut. Can Gelats no serà responsable de qualsevol incident que pugui patir el client dins la sauna.

-No està permès entrar a la sauna amb cremes solars, sabons o altres productes similars.

-No està permès fumar, menjar, depilar-se, afeitar-se… dins la sauna.

-Els principiants tenen de començar amb sessions curtes i només una entrada a la cabina.

-No es aconsellable fer mes de 2 o 3 sessions seguides.

-Es recomana sessions curtes, ja que allargar les sessions pot comportar mal està o desmais.

-Si apareixen símptomes de mareig o altres símptomes no habituals, cal sortir de la sauna immediatament.

-En cas de portar algun objecte metàl.lic cal tenir precaució, ja que les altes temperatures de la sauna
poden produir cremades i deformar els objectes.

-En el cas de la pèrdua d’objectes o qualsevol tipus de material introduït a la sauna, Can Gelats no es fa
responsable.

-Qualsevol desperfecte ocasionat es descomptarà de la fiança o es facturarà el seu cost.

Telèfons d’interès

112 – EMERGÈNCIES, AMBULÀNCIA, BOMBERS…

061 – CATSALUT RESPON (Dubtes i consultes de Saliut)

972 168 303 – POLICIA MUNICIPAL DE SILS

972 168 000 – AJUNTAMENT DE SILS

972 181 675 – MOSSOS D’ESQUADRA DE SANTA COLOMA DE FARNERS

012 – GENTCAT.CAT (Atenció Ciutadana)

972 933 872 – SERVEI AVERIES ASCENSOR (24 h)

600 569 330 – 600 569 327 – ATENCIÓ CLIENT (Propietat)

972 168 614 – RENFE SILS

600 486 318 – TAXI SADA (SILS)

Dret d’accés de la propietat

*La propietat es reserva el dret d’entrar a la finca i a l’interior de la Masia, sempre amb previ avís, per a qualsevol comprovació i/o vigilància del comportament del client, i/o sospita de l’ incompliment de les normes descrites, i/o sospita d’algun tipus de mal us tant de la Masia com dels components de la mateixa, tant a l’interior com a l’exterior, piscina… També la propietat es reserva el dret d’entrar a la finca i a la masia en el cas d’alguna reparació d’urgència, manteniment de la piscina, vegetació… Sempre amb previ avís als clients.

*Degut a que a l’exterior de la finca, a la bassa natural que hi ha degudament ballada, hi ha animals, la propietat i/o alguna persona autoritzada per la propietat, vindrà cada dia a donar-los de menjar. Per donar de menjar als animals no es necessari entrar a la finca ballada de la masia ni a l’interior de la masia, es donarà de menjar als animals des de la pineda que hi ha a tocar la zona on hi ha als animals, en cap cas es necessari tenir contacte amb els clients ni entrar a cap zona reservada per ells.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Amb la lliure voluntat de les dues parts es basa la relació contractual, aplicant el previst en el Codi Civil i les normes aplicables del decret 159/2012 de 20 de Novembre d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, i el decret 75/2020 de 4 d’Agost de turisme de Catalunya, així com totes les normes vigents en matèria de disciplina de mercat i protecció de consumidors i usuaris. Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. OBRES RIUDELLOTS , S.L. i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’ Usuari.

Nul.litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint- se tal disposició per no inclosa.

Llei de protecció de dades facturació

En compliment del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades, Reglament UE 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), OBRES RIUDELLOTS, S.L. informa que és el responsable del tractament de les dades personals que figuren en la present factura. La finalitat del tractament consisteix en el compliment d’una relació comercial i la base de legitimació per aquest tractament, de conformitat amb l’art. 6.1.b del RGPD, és l’execució d’un contracte. OBRES RIUDELLOTS, S.L. no cedirà les seves dades personals a tercers excepte obligació legal. El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida (mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades mitjançant comunicació a info@cangelats.com